แนวทางการพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

แนวทางการพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง แนวทางในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนวทางการคำนวณค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง แนวทางการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง การทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตาม ว452 สัญญาจ้างก่อสร้าง การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

วิทยากร

นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)

อดีตหัวหน้าส่วนโยธา อบต. , อดีตวิศวกร สตง.

เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย


เนื้อหาการอบรม

 • ความหมายงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

 • องค์ประกอบของงานจ้างก่อสร้าง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายวิชาชีพ

 • แนวทางในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ

 • แนวทางการคำนวณค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

 • แนวทางการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้างและการกำหนดงวดงาน

 • ความแตกต่างระหว่างประมาณราคาเบื้องต้น กับ ราคากลางงานก่อสร้าง

 • การทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา เพื่อแนบท้ายสัญญาก่อสร้างตามหนังสือตาม ว452

 • สัญญาจ้างก่อสร้าง

 • การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

 • ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างตามสัญญาก่อสร้าง

 • หลักการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 • หลักการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

 • หลักการเบิกค่าตอบแทนตาม ว85 ของคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ในการปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างวัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

อบรมผ่าน Google Classroom

เนื้อหาการสอนรวม 12 ชม. เรียนทบทวนได้ ภายใน 15 วัน


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร

 • ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ

 • รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ

 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้/ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จ (ไม่สามารถเบิกกับต้นสังกัดได้)

 • เบอร์โทร

 • E-mail (gmail เพื่อใช้ google classroom)

 • Line ID


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 750 บาทชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร