อบรมออนไลน์ วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง

ด้วยโปรแกรม  Robot Structural

ปิดรับสมัคร อยู่ระหว่างการปรับปรุง


อบรมออนไลน์ วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง

ด้วยโปรแกรม  Robot Structural

โยธาไทย ร่วมกับ Pre Construction ขอเชิญอบรมออนไลน์ 

หลักสูตร วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม  Robot Structural 

เรียนตามอัธยาศัย บน Google Classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม  Robot Structural 

- วิเคราะห์ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

- วิเคราะห์ออกแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และคำสั่งอื่น เทคนิคต่างๆ ที่มีเสริมให้ใน Class

 

วิเคราะห์ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น


ระยะเวลาการสอน 7 ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่โมเดล > ใส่ Load > วิเคราะห์ชิ้นงาน > ออกแบบชิ้นงาน > สรุปรายการคำนวณและปริมาณชิ้นงาน

 

วิเคราะห์ออกแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็ก


ระยะเวลาการสอน 6 ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่โมเดล > ใส่ Load > วิเคราะห์ชิ้นงาน > ออกแบบชิ้นงาน > สรุปรายการคำนวณและปริมาณชิ้นงาน

 

เนื้อหาที่ทำการสอน

1.การสร้างโมเดลโครงสร้างจากฐานข้อมูลที่มีในโปรแกรม

2.การใส่ Load ข้อมูลต่างๆ ในโมเดลเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้าง

3.การกำหนด Load Combine ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

4.การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ผลโครงสร้าง

5.การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและคอนกรีตเสริมเหล็ก

6.การสรุปผลรายการคำนวณ รายการประกอบแบบ ปริมาณชิ้นงานที่ทำการออกแบบ

เรียนผ่าน Google Classroom

เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​

ราคาเพียง 2,675 บาท เท่านั้น (รวม VAT แล้ว)


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร 


ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 2,675 บาท (รวม VAT แล้ว)


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathai


รายชื่อผู้สมัคร