อบรมออนไลน์ วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง

ด้วยโปรแกรม Robot Structural

อบรมออนไลน์ วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง

ด้วยโปรแกรม Robot Structural

โยธาไทย ร่วมกับ Pre Construction ขอเชิญอบรมออนไลน์

หลักสูตร วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Robot Structural

เรียนตามอัธยาศัย บน Google Classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Robot Structural

- วิเคราะห์ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

- วิเคราะห์ออกแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และคำสั่งอื่น เทคนิคต่างๆ ที่มีเสริมให้ใน Class

วิเคราะห์ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น


ระยะเวลาการสอน 7 ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่โมเดล > ใส่ Load > วิเคราะห์ชิ้นงาน > ออกแบบชิ้นงาน > สรุปรายการคำนวณและปริมาณชิ้นงาน

วิเคราะห์ออกแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็ก


ระยะเวลาการสอน 6 ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่โมเดล > ใส่ Load > วิเคราะห์ชิ้นงาน > ออกแบบชิ้นงาน > สรุปรายการคำนวณและปริมาณชิ้นงาน

เนื้อหาที่ทำการสอน

1.การสร้างโมเดลโครงสร้างจากฐานข้อมูลที่มีในโปรแกรม

2.การใส่ Load ข้อมูลต่างๆ ในโมเดลเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้าง

3.การกำหนด Load Combine ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

4.การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ผลโครงสร้าง

5.การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและคอนกรีตเสริมเหล็ก

6.การสรุปผลรายการคำนวณ รายการประกอบแบบ ปริมาณชิ้นงานที่ทำการออกแบบ

เรียนผ่าน Google Classroom

เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​

ราคาเพียง 2,675 บาท เท่านั้น (รวม VAT แล้ว)


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร

  • ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ

  • รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ

  • ที่อยู่ที่ติดต่อได้/ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จ (หน่วยงาน อปท. ไม่สามารถเบิกกับต้นสังกัดได้)

  • เบอร์โทร

  • E-mail (gmail เพื่อใช้ google classroom)

  • Line ID


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2,675 บาท (รวม VAT แล้ว)


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

http://line.me/ti/p/@yotathai


รายชื่อผู้สมัคร