การวางแผนงานด้วย Bar Chart&S-Curve (กรณีนำ BOQ มาวางแผนงาน)

อบรมออนไลน์ การวางแผนงานด้วย Bar Chart&S-Curve

(กรณีนำ BOQ มาวางแผนงาน)

โยธาไทย  ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร  อบรมออนไลน์ การวางแผนงานด้วย Bar Chart&S-Curve (กรณีนำ BOQ มาวางแผนงาน)

เรียนผ่าน google classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​


PART 1 

1.1 ประวัติและเบื้องต้น Bar Chart & S-Curve


  

PART 2 

2.1 การพิจารณา BOQ เพื่อการวางแผน

2.2 การสร้าง Work Breakdown Structure

2.3 การแสดงต้นทุนในแผนงาน

2.4 การแสดงต้นทุนรวมในแผนงาน

2.5 การแสดง % น้ำหนักงาน

2.6 การกำหนดเวลาในแผนงาน

2.7 การสร้างตารางเวลาในแผนงาน

2.8 การสร้างแท่งเวลาในแผนงาน

2.9 การกระจาย % น้ำหนักงานในแท่งเวลา

2.10 การจัดลำดับงานในแผนงาน

2.11 การสร้างแท่งเวลาหมวดงานในแผนงาน

2.12 การแสดง % น้ำหนักงาน ในแท่งเวลาหมวดงาน

2.13 แถว % ต่อเวลา และ % สะสมแผนงาน

2.14 จุดวัดแผนงานในโครงการ

2.15 การสร้างเส้น S-Curve

2.16 การพิมพ์แผนงาน


PART 3 

3.1 การเสนอแผนก่อนเริ่มปฏิบัติ

3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติรายเดือน

3.3 การแสดง % งานที่ควรทำได้ในแผนปฏิบัติ

3.4 การแสดงค่าถ่วงน้ำหนักและผู้รับผิดชอบ

3.5 การติดตามงานในแผนปฏิบัติรายเดือน

3.6 การติดตามงานในแผนปฏิบัติรายเดือน(ต่อ)

3.7 ปรับปรุงแผนโครงการเพื่อระบุความก้าวหน้า

3.8 การระบุความก้าวหน้าแผนโครงการ

3.9 การแสดงเปรียบเทียบ % แผนกับ % ทำได้จริง

3.10 การวิเคราะห์ % ความล่าช้าโครงการ

3.11 การสร้างเส้น S-Curve รายงานโครงการ

3.12 การหาจำนวนวันที่ล่าช้าในโครงการ

3.13 การเสนอแผนเร่งรัดโครงการ

3.14 การเสนอแผนเร่งรัดโครงการแบบ 2

 
​ราคา 1,980 บาท (รวม VAT)

(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน) 


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร 


ค่าลงทะเบียน 

ราคาจำหน่าย 1,980 บาท (รวม VAT)

​(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน)

ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 904-7-022463

ชื่อบัญชี อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร