การวางแผนงานก่อสร้างตามสัญญาด้วย Ms Project 2019 แบบมืออาชีพ

การวางแผนงานก่อสร้างตามสัญญาด้วย Ms Project 2019 แบบมืออาชีพ

โยธาไทย  ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร  การวางแผนงานก่อสร้างตามสัญญาด้วย Ms Project 2019 แบบมืออาชีพ

เรียนผ่าน google classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​


บทนำ

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการข้อมูลโครงการก่อสร้าง ได้แก่ สัญญาจ้าง แบบก่อสร้าง รายการบัญชีปริมาณงาน(BOQ) และข้อมูลงวดงาน และข้อกำหนดในสัญญาในเรื่องการวางแผนและติดตามโครงการในงานราชการ นำมาให้ผู้ที่สนใจ ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้โปรแกรมด้านการวางแผน คือ Ms Project 2019 โดยในหลักสูตร จะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดย ภาคทฤษฎีจะอธิบายเกี่ยวกับสัญญาในงานก่อสร้าง และ ขั้นตอนการประมูลงาน ภาคปฏิบัติ จะนำ Ms Project 2019 มาวางแผนงานตามสัญญาจ้าง และ ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามสัญญา และ จะมีการกำหนดสถานะการณ์ ต่างๆให้คิดแก้ปัญหา ด้วยเช่นกันPART 1 

1.1 เบื้องต้นโครงการ

1.2 สัญญาจ้าง

1.3 ขั้นตอนการประมูลงาน


PART 2 

2.1 การจัดเตรียมงวดงานตามสัญญาลง Excel

2.2 การปรับสภาพแวดล้อม Ms Project 

2.3 การตั้งค่า Options ของ Ms Project เพื่อวางแผน

2.4 การตั้งค่าปฏิทินตามสัญญาก่อสร้าง

2.5 การสร้าง Work Breakdown Structure โครงการ

2.6 การระบุระยะเวลางานในแต่ละงวด

2.7 การระบุความสัมพันธ์งานในงวด

2.8 การระบุความสัมพันธ์ระหว่างงวด

2.9 การแสดงสายงานวิกฤต

2.10 การระบุต้นทุนในแผนงาน

2.11 การสร้าง Column % งาน

2.12 การพิมพ์แผนงาน Bar Chart

2.13 การสร้างเส้น S-Curve


PART 3

3.1 การสร้างจุดวัดโครงการ

3.2 การระบุเงินงวดใน Mile Stone

3.3 การแสดงกระแสเงินโครงการ

3.4 การจัดทำแผนย่อยจากแผนหลัก

3.5 การกระจายเงินแผนหลักลงสู่แผนย่อย

3.6 การตรวจสอบคุณสมบัติแผนงาน

3.7 การสร้าง Column %งานตามแผน

3.8 การสร้าง Column %งานทำได้

3.9 การสร้าง Column %เร็ว-ช้า

3.10 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 1

3.11 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 2

3.12 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 1

3.13 การวิเคราะห์ความล่าช้าโครงการ

3.14 การจัดทำแผนเร่งรัด

3.15 การสร้างเส้น S-Curve รายงานโครงการ

3.16 การพิมพ์แผนงานเพื่อส่งงวดงาน

 
​ราคา 2,344 บาท (รวม VAT)

(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน) 


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร 


ค่าลงทะเบียน 

ราคาจำหน่าย 2,344 บาท (รวม VAT แล้ว)

​(รวมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน)

ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 904-7-022463

ชื่อบัญชี อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร