อบรมออนไลน์ การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ​

งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน 

อบรมออนไลน์ การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ​ งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน

อบรมออนไลน์ การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ​

งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน 

โยธาไทย  ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร  การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน

เรียนผ่าน google classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​



วิทยากร

ธราเทพ  ทองเบ้า (ช่างอ่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


เนื้อหาที่ทำการสอน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณค่างานต้นทุนเบื้องต้น (การคิดค่าขนส่ง ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน เป็นต้น)

2. การคำนวณค่างานต้นทุนงานต่อหน่วยงานทางแต่ละรายการ

3. การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานชลประทานแต่ละรายการ

(รวม 16 ชั่วโมง​)


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร 



ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท (รวม Vat แล้ว)  


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathai


รายชื่อผู้สมัคร