อบรมออนไลน์ เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม LayOut SketchUp

อบรมออนไลน์ เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม LayOut SketchUp

อบรมออนไลน์ เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม LayOut SketchUp

โยธาไทย ร่วมกับ Pre Construction ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วย LayOut SketchUp


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


คอร์สอบรมใน Google Classroom เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วย LayOut

(เรียนทบทวนได้ตลอดเวลา รวม 26 ตอน)

เขียนแบบก่อสร้างอาคาร ครบทุกขั้นตอน

 • งานสถาปัตย์

 • โครงสร้าง

 • ไฟฟ้า

 • สุขาภิบาลเนื้อหาที่ทำการสอน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม LayOut SketchUp
เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม LayOut SketchUp


​ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร

 • ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ

 • รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ

 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้/ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จ (หน่วยงาน อปท. ไม่สามารถเบิกกับต้นสังกัดได้)

 • เบอร์โทร

 • E-mail (gmail เพื่อใช้ google classroom)

 • Line ID

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

http://line.me/ti/p/@yotathai


รายชื่อผู้สมัคร