อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง


อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร

นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)

อดีตหัวหน้าส่วนโยธา อบต. , อดีตวิศวกร สตง.

เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย


เนื้อหาการอบรม


วันที่ 1 ราคากลาง

 • หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ > ที่มา , แนวคิด , หลักการ

 • ความหมายงานก่อสร้าง

 • การเลือกใช้หลักเกณฑ์ให้ถูกกับประเภทงานก่อสร้าง

 • การถอดประมาณวัสดุ

 • ค่างานต้นทุน > การใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

วันที่ 2 ราคากลาง

 • ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

 • ค่างานต้นทุน > การใช้ค่าแรงงาน , การใช้ค่างานเครื่องจักร

 • ค่า Factor F > ค่าอำนวยการ , ดอกเบี้ย , ภาษี , กำไร

 • การคิดราคาครุภัณฑ์ , การคิดค่าใช้จ่ายพิเศษ

 • การแบบฟอร์มในการจัดทำราคากลาง

 • การเปิดเผยราคากลาง

 • การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา ตาม ว452

 • ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม ว85


​หมายเหตุ

มีคลังความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดทำราคากลางให้ผู้เข้าอบรมเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องและมีกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาสำหรับ

ผู้เข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น)


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

1. ห้ามบันทึก VDO ห้ามทำซ้ำ เพื่อเก็บไว้ชมภายหลังหรือใช้เผยแพร่ต่อ หากฝ่าฝืนโยธาไทยจะดำเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์​

2. เอกสารอบรมใช้เฉพาะตัวผู้เข้าอบรมเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ต่อวัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

อบรมผ่าน Google Classroom เนื้อหาการสอนรวม 12 ชม. เรียนทบทวนได้ ภายใน 7 วัน (วันเสาร์ - วันศุกร์)

 • รอบที่ 52 ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2565

 • รอบที่ 53 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565

 • รอบที่ 54 ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2565

 • รอบที่ 55 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2565

 • รอบที่ 56 ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2565

 • รอบที่ 57 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม- 3 มิถุนายน 2565

***หลังจากได้รับเอกสารประกอบการเรียน สามารถเลือกวันเรียนตามรอบที่กำหนดภายใน 1 สัปดาห์***ขั้นตอนการสมัครเรียน

 • สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

 • ชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งข้อมูลการสมัคร ดังนี้

- ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ (สำหรับออกใบกำกาษีค่าลงทะเบียน)

- รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ (สำหรับทำทำเนียบรุ่น)

- ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน

- เบอร์โทร

- E-mail (gmail เพื่อใช้ google classroom)

- Line ID

 • เลือกรุ่นอบรม และเข้าอบรม


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,118 บาท รวม VAT


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร