อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง


อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร

นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ  (ช่างถึก)

อดีตหัวหน้าส่วนโยธา อบต. , อดีตวิศวกร สตง.

เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย


เนื้อหาการอบรม


วันที่ 1 ราคากลาง

วันที่ 2 ราคากลาง


​หมายเหตุ

มีคลังความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดทำราคากลางให้ผู้เข้าอบรมเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องและมีกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาสำหรับ

ผู้เข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น)


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

1. ห้ามบันทึก VDO ห้ามทำซ้ำ เพื่อเก็บไว้ชมภายหลังหรือใช้เผยแพร่ต่อ หากฝ่าฝืนโยธาไทยจะดำเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์​

2. เอกสารอบรมใช้เฉพาะตัวผู้เข้าอบรมเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ต่อวัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

อบรมผ่าน Google Classroom เนื้อหาการสอนรวม 12 ชม. เรียนทบทวนได้ ภายใน 7 วัน (วันเสาร์ - วันศุกร์)

***หลังจากได้รับเอกสารประกอบการเรียน สามารถเลือกวันเรียนตามรอบที่กำหนดภายใน 1 สัปดาห์***ขั้นตอนการสมัครเรียน

            - ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ (สำหรับออกใบกำกาษีค่าลงทะเบียน)

            - รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ (สำหรับทำทำเนียบรุ่น)

            - ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน

            - เบอร์โทร

    - E-mail  (gmail เพื่อใช้ google classroom)

    - Line ID


ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,118 บาท รวม VAT 


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร