อบรมออนไลน์ เขียนแบบอาคารด้วย Autodesk Revit ระดับพื้นฐาน

อบรมออนไลน์ เขียนแบบอาคารด้วย Autodesk Revit ระดับพื้นฐาน

ปิดรับสมัคร อยู่ระหว่างการปรับปรุง


อบรมออนไลน์ เขียนแบบอาคารด้วย Autodesk Revit ระดับพื้นฐาน

โยธาไทย ร่วมกับ Pre Construction ขอเชิญอบรมออนไลน์ 

หลักสูตร เขียนแบบอาคารด้วย Autodesk Revit ระดับพื้นฐาน

เรียนตามอัธยาศัย บน Google Classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


Revit คือ

Revit เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานด้านอาคารโดยเฉพาะ ในลักษณะของ CAD โดยใช้หลักการสร้างระบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือการสร้างรูปแบบจำลองข้อมูลของอาคาร (Building Information Modeling) แทนการเขียนแบบ โดยใช้เครื่องมือตัวแปรผันเปลี่ยนสัมพันธ์ (Parametric Change Engine) โดยสิ่งที่จะได้ติดตามมาคือ แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบต่างๆ ภาพทัศนียภาพ และถอดแบบวัสดุก่อสร้างอย่างคร่าวๆได้ รูปแบบของการใช้งานจะเป็นสามมิติ


Revit สามารถแยกย่อยออกมาได้เป็นสามแขนงตามรูปแบบการทำงานของผู้ใช้งานดังนี้


1. Revit Architecture - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับสถาปนิกและ การเขียนแบบด้านงานสถาปัตย์โดยเฉพาะ สามารถใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อวิเคราะห์งานทางด้านสถาปัตย์เช่น Sun Studies หรือทำรายการประกอบแบบ (BOQ) เป็นต้น

2. Revit Structure - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคารและ การเขียนแบบด้านงานวิศวกรรมโดยเฉพาะ และยังสามารถส่งไฟล์ไปวิเคราะห์ในโปรแกรมคำนวณโครงสร้างต่างๆ ได้อีกด้วย

3. Revit MEP - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับวิศวกรงานระบบและ การเขียนแบบด้านงานระบบโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย งานด้านเครื่องกล (Mechanic) งานด้านไฟฟ้า (Electrical) งานด้านสุขาภิบาล (Pumbling)

อนึ่ง โปรแกรมทั้งสามข้างต้น สามารถนำมาทำงานร่วมกันได้และสามารถใช้คำสั่งตรวจสอบความขัดแย้งในแบบ (Interference Check)ได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการต่างคนต่างหน้าที่ออกแบบ และสนับสนุนการทำงานหลายคนในขณะเดียวกันในไฟล์เดียว (Worksharing)

 

เขียนแบบอาคารด้วย Autodesk Revit ระดับพื้นฐาน

เนื้อหาที่ทำการสอน

1.ARCHITECTURAL

2.STRUCTURAL

3.SYSTEMS

4.SHOP DRAWING

5.QUANTITIES

1.ARCHITECTURAL การใช้งานคำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างโมเดล เช่น COLUMN WALL FLOOR ROOF… และวิธีการต่างๆที่จะต้องทราบ

2.STRUCTURAL การใช้งานคำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างโมเดล เช่น COLUMN WALL SLAB BEAM … และวิธีการต่างๆที่จะต้องทราบ

3. SYSTEMS งานระบบ การใช้งานชุดคำสั่งของ SYSTEMS ที่มีอยู่ใน REVIT เพื่อสร้างงานโมเดลงานระบบขึ้นมา

4.SHOP DRAWING การนำโมเดลที่ได้ทำการสร้างไว้เรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่กระบวนการทำ DRAWING 2D

5. QUANTITIES การถอดแบบและการหาปริมาณจากสิ่งที่เราสร้างบน REVIT

เรียนผ่าน Google Classroom

เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​

ราคาเพียง 1,000 บาท เท่านั้น (รวม VAT แล้ว)


ตอนที่ 1

การตั้งค่าโปรแกรม REVIT และการเลือก TEMPLATE เพื่อเอามาใช้งาน การนำเข้าไฟล์งานที่เป็น PDF ไฟล์และ AUTO CAD ไฟล์เพื่อการดำเนินการขึ้นโมเดล โดยเริ่มที่งานสถาปัตยกรรมซึ่งมีแบบเตรียมไว้ให้และ TEMPLATE สำหรับเรียน และเรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในหมวดงานสถาปัตยกรรม

ตอนที่ 2

ต่อเนื่องจากวันที่แรก เก็บรายละเอียดของโมเดลสถาปัตยกรรมในส่วนของงานที่เหลือและเรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในหมวดงานสถาปัตยกรรม

ตอนที่ 3

ในงาน TEMPLATE งานโครงสร้างเพื่อเริ่มขึ้นโมเดล โดยทางผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยเริ่มจากงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และเรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ในหมวดงานโครงสร้าง

ตอนที่ 4

ขึ้นโมเดลงานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ ขึ้นชิ้นงานตามแบบที่เตรียมไว้ให้และเกริ่นนำขั้นตอนการส่งโมเดลไปวิเคราะห์โครงสร้างต่อที่ ROBOT STRUCTURE ว่ามีขึ้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมโมเดลอย่างไรบ้าง

ตอนที่ 5

การใช้งาน TEMPLATE งานระบบ โดยจะมีการเตรียมไว้ให้เป็นงานระบบสุขาภิบาลและจะทำการขึ้นโมเดลต่อเนื่องจากไฟล์ที่ได้ทำการสร้างไว้จากทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างเรียนคำสั่งการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ของงานระบบ

ตอนที่ 6

ต่อเนื่องจากวันที่ 15 การนำเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของงานระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำเสีย

ตอนที่ 7

ขั้นตอนการทำ SHOP DRAWING เริ่มจากการสร้าง TITLE BLOCK ตามขนาดของกระดาษที่ต้องการและแยกการทำ SHOP DRAWING ตามรูปแบบไฟล์งานที่แยกตามลักษณะของงานที่เตรียมไว้

ตอนที่ 8

การนำเข้ารายละเอียดประกอบแบบ การทำ DETAIL งานต่าง ๆ เพื่อให้แบบก่อสร้างมีความชัดเจนและรายละเอียดที่สมบูรณ์

ตอนที่ 9

สรุปปริมาณงานทั้งหมดจากโมเดลที่ทำการสร้างจาก REVIT การนำข้อมูลออกมาใช้งานต่อ

ตอนที่ 10

สรุปการสอนพื้นฐานทั้งหมด เรียบเรียงขั้นตอนต่าง ๆ การนำไปใช้งานต่อความเหมาะสม

เนื้อหาการสอนทั้งหมดนี้จะมีการปรับอีกครั้งในช่วงที่ทำการสอนเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้การใช้งาน REVIT อย่างเต็มที่ ซึ่งการสอนในแต่ละวันจะยึดแนวทางตามตารางเรียนนี้ อาจมีการปรับปรุงในช่วงการสอนเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาการสอน


เขียนแบบอาคารด้วย Autodesk Revit ระดับพื้นฐาน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร 


ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (รวม VAT แล้ว)


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathai


รายชื่อผู้สมัคร