อบรมออนไลน์ SketchUp+Extension เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา

อบรมออนไลน์ SketchUp+Extension เขียนแบบก่อสร้าง 3Dและประมาณราคา

อบรมออนไลน์ SketchUp+Extension เขียนแบบก่อสร้าง 3D

และประมาณราคางานก่อสร้าง

โยธาไทย  ขอเชิญอบรมออนไลน์ ผ่าน Google Classroom

หลักสูตร  SketchUp+Extension เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง

เรียนผ่าน google classroom 

ผู้สอนวัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


วัตถุประสงค์

สอนให้ผู้เรียนสามารถเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม SketchUp2021 และ Extension ต่างๆ เช่น Quantifier และ Profile Builder เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแบบก่อสร้าง 3D ได้และ ถอดแบบประมาณราคาได้ รวมทั้งประยุกต์กับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการได้ มุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ


เนื้อหาการเขียนแบบ 3D


เนื้อหาการคิดราคาและถอดปริมาณงาน


ตัวอย่าง Workshop


รูปแบบการเรียน

เรียนใน Google Classroom ผู้เรียน ศึกษาจาก VDO และถามตอบใน กลุ่ม Line หรือ Google Classroom และส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาเรียนเรียนตามอัธยาศัย ทำงานส่งได้คะแนนถึง 80% และสอบวัดผลผ่าน จะได้รับประกาศ สามารถเรียนทบทวนได้ตลอดเวลา ภายใน 1 ปี


ระยะเวลาเรียน

ประมาณ 30 ชั่วโมง (อาจจะมากกว่า)


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร ค่าลงทะเบียน 


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่บัญชี 017-0-31716-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า) 

http://line.me/ti/p/@yotathai


รายชื่อผู้สมัคร