อบรมออนไลน์ การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ​

งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน

อบรมออนไลน์ การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ​ งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน

อบรมออนไลน์ การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ​

งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน

โยธาไทย ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชลประทาน

เรียนผ่าน google classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​วิทยากร

ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


เนื้อหาที่ทำการสอน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณค่างานต้นทุนเบื้องต้น (การคิดค่าขนส่ง ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน เป็นต้น)

2. การคำนวณค่างานต้นทุนงานต่อหน่วยงานทางแต่ละรายการ

3. การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานชลประทานแต่ละรายการ

(รวม 16 ชั่วโมง​)


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร

  • ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ

  • รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ

  • ที่อยู่ที่ติดต่อได้/ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จ (หน่วยงาน อปท. ไม่สามารถเบิกกับต้นสังกัดได้)

  • เบอร์โทร

  • E-mail (gmail เพื่อใช้ google classroom)

  • Line IDค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท (รวม Vat แล้ว)


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)


รายชื่อผู้สมัคร